Инспектор „Технически надзор” за гр. Велико Търново

Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo Province, Bulgaria Full-time

"Оу Джи Тех" ЕООД търси отговорен и организиран специалист с опит в проектирането, производството или техническия надзор на газови инсталации и съоръжения и/или образование в тази сфера, който да се присъедини към екипа на компанията в гр. Велико Търново на позиция Инспектор "Технически надзор".
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 
 • Извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), в това число: оценка на съответствието на инвестиционни проекти за СПО с нормативните изисквания /заверка/, извършване на регистриране, първоначални, периодични и извънредни технически прегледи на СПО;
 • Осъществява технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ, в това число: газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради; разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях; газови уреди;
 • Оформя и издава необходимите документи при осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • Изготвя и поддържа архива на техническите досиета на СПО;
 • Изготвя справки и отчети за дейността.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ: 

 • Висше техническо образование – специалност „Топлотехника”, „Водоснабдяване и канализация”, „Топло- и ядрена енергетика”, „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии” или друга специалност, свързана с изучаване на газови инсталации и съоръжения
         или
 •  Висше техническо образование и минимум 5 години професионален опит в проектирането, производството или техническия      надзор на газови инсталации и съоръжения;
 • Умения за работа с MS Office;
 • Умения за организация и планиране на работния процес, комуникативност, точност, прецизност и внимание към детайла.

 

Ще се счита за предимство:

 • Допълнителни квалификации – специализация „Газоснабдяване”, други специализации или допълнителна квалификация в сферата на действащата нормативна уредба в областта на газоснабдяването и извършване на технически надзор на СПО.
 • Свидетелство за управление на МПС, категория „В”.
Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу в срок до 10.12.2018 г. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати.
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.

Apply for this opening at http://overgas.recruiterbox.com/jobs/fk0jmie?apply=true