Регионален Технически Ръководител за гр. София

Sofia, Sofia City Province, Bulgaria Full-time

"Овергаз Директ" АД търси отговорен, прецизен в детайлите и последователен в изпълнението на проекти Регионален Технически Ръководител, който да се присъедини към техническия екип на компанията в областта на битовата и индустриална газификация.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 •  Ръководи и отчита дейностите по изграждане на газови инсталации като осъществява непосредственото оперативно, техническо и административно ръководство на целия процес;
 • Планира и координира дейностите по възлагане на технически надзор и присъединяване към газоразпределителната мрежа;
 • Координира изготвянето на необходимата изпълнителска и техническа документация, като подробно проучва работните чертежи  и извършва контрол на  предложените количествени сметки;
 • Отговаря за навременното и качествено изпълнение на СМР, предвидени в проектната документация;
 • Контролира работата на монтажните работници и подизпълнителите;
 • Контролира и приема от подизпълнителите вложените материали и извършената работа;
 • Планира и ръководи дневните и седмични задачи на монтажните групи и проектанти и определя техните приоритети;
 • Следи за качественото и срочно изготвяне на отчетните документи.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ: 

 • Висше техническо образование;
 • Опит на подобна позиция и сходни задължения - минимум 5 години опит в областта на изграждането на газови инсталации;
 • Компютърни умения – много добро владеене на MS Office;
 • Шофьорска книжка;
 • Аналитично мислене, систематичност, желание за работа в екип, позитивен подход към сътрудниците и партньори.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Трудов договор;
 • Конкурентно възнаграждение и бонус при постигнати резултати;
 • Обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Служебен автомобил, мобилен телефон и преносим компютър.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Срокът за кандидатстване за позицията е 31.10.2018 г. (включително).
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.

Apply for this opening at http://overgas.recruiterbox.com/jobs/fk01ear?apply=true